Iskolaérettség feltételei

Iskolaérettség feltételei

Mivel nemsokára el kell döntenünk, mi a jobb gyermekünknek, ha marad még egy évet óvodában vagy elkezdi az iskolát, pontokba szedve leírtuk, egy általános iskolaérettségi vizsgálatnál mit nézünk.

Ezek alapján reméljük könnyebb lesz döntést hozni, szakember segítségét kérni.

1. Testi fejlettség: optimális esetben 6 éves korra 120-130cm/20-22 kg . Általánosságban mutatja, fizikálisan bírja-e majd a terhelést a gyermekünk. . Fontos, hogy a szülők testmérete befolyásolja a gyermek testméreteit.2. Megkezdődött-e a fogváltás? Ez jelzi a második alakváltás beindulását. Tulajdonképpen az idegrendszer érettségéről tájékoztat.3. Tud-e cipőfűzőt kötni? Ez csak részben gyakorlás függvénye. A finommozgások fejlettségéről, térbeli tájékozódásról, vizuális megfigyelőképességről tájékoztat.4. Épek-e az érzékszervek? (látás, hallás) Probléma esetén egy rutin szűrővizsgálat nem feltétlenül elég: pl. rejtett kancsalság, látótér kiesés, lassúbb beszédhallás így nem szűrhető ki. Nehezített tanulást okozhat.5. Jó-e a gyermek ceruzafogása? Igazi hátrányt 4- 5. osztályban okozhat, amikor megnövekszik az írás mennyisége.6. Elemi mozgások összerendezettek? Mellúszás, kúszás, mászás, lábujjhegyen járás, sarkon járás, szökdelés páros lábon, fej emelgetése hason és háton fekvésben.  Hibás kivitelezés esetén írás, olvasás nehezített lehet.7. Jó-e a gyermek egyensúlyérzéke? Az egyensúlyérzés bizonytalansága maga után vonhatja a tanulási nehézséget, figyelem és koncentrációs problémákat, magatartási zavart.8. Pontosak-e a finommozgások? Vállövnek, csuklónak, ujjaknak mozgékonynak, függetlennek kell lennie, az írástanuláshoz szükséges.9. Keresztcsatornák jól működnek? Tudja-e egymástól függetlenül mozgatni a végtagjait? Problémája nehezített írástanulást, tanulási nehézséget okozhat.10. Kialakult-e a testséma? Meg tudja-e nevezni, mutatni a testrészeit, ujjait? Ha a testséma bizonytalan, minden bizonytalanná válhat számára.11. Kialakultak-e a dominanciák? (kéz, láb, szem, fül)o Kéz: ha nem alakult ki a kézdominancia, nehezíti az írás, olvasás tanulását, súlyos esetben beszédzavart okoz.o Láb: a domináns kézzel ellentétes oldali lábhasználat gyakran együtt jár a számolási készség gyengeségévelo Szem: jó, ha a domináns kéz oldalára esik. Az ellenoldali szem használata átállíthatja a kezet. Az ilyen gyermekek gyakrabban olvasnak visszafelé, cserélnek fel betűket, szótagokat. Lassabb lehet náluk a szövegértés és a felidézés. Önmagában nem szokott problémát okozni.o Fül: akkor jó, ha a domináns kéz oldalára esik. Ellenkező esetben lassúbb, pontatlanabb beszédhallás, zenei hallás és ritmusérzék gyengesége jelentkezhet.12. Koordinált-e a szemmozgása? Az olvasás, írás megtanulását nehezíti, ha a két szem koordinálatlanul mozog vagy nehezen fixál13. Jó-e a térérzékelése? Gyakran ennek a problémája figyelhető meg  figyelemkoncentrációs és magatartási zavar, valamint hipermotilitás esetén14. Térirányok felismerése térben, síkban . Probléma esetén az írás és olvasástanulást nehezítheti15. Reprodukáló képesség térben és síkban: le tud-e másolni mozdulatokat, rajzmintákat, térbeli alakzatokat?16. Tud-e sormintát folytatni?17. Szem-kéz  koordináció megfelelő?18. Iránykövetés képessége: képes-e a gyermek keze gyors, hirtelen irányváltoztatásra?19. Biztos alak-háttér megkülönböztetés: ha nem alakult ki, a háttér elvonja a figyelmét az olvasott szövegről, romlik az olvasás minősége.20. Állandóság felismerése: alak, forma, szín, nagyság. Ahol kiemelt jelentőségű: betűfelismerés, olvasás.21. Gestalt-látás: a rész-egész viszonyának vizuális felismerését jelenti. Fejletlensége az összeolvasás nehézségét okozza.22. Azonosság, különbözőség felismerése: betűfelismeréshez szükséges, problémája esetén nehézzé válik az írás, olvasás tanulása.23. Auditív megkülönböztetés: íráshoz, helyesíráshoz, egyes hangok, időtartamok, zöngés-zöngétlen hangok felismeréséhez szükséges24. Analizáló-szintetizáló képesség: hangokra tudja-e bontani, össze tudja-e rakni hangokból a szavakat. Gyengesége olvasás és írás nehézséget eredményez. 25. Átfordítási képesség: az egyik érzékelési síkon szerzett ismeretét tudja-e egy másik érzékelési síkon reprodukálni. Például amit hallott, látott, tapintott el tudja-e mesélni; mesét lerajzolni.26. Általános tájékozottsága milyen? Szülők neve, foglalkozása, testvér neve. Például saját név, lakhely, életkor, évszakok, napszakok. Hiányossága bizonytalanságot, nyugtalanságot okoz.27. Beszédkészség: adott képről, témáról önállóan tud-e mondani néhány mondatot. 28. Gondolkodás: ide tartozik az összefüggések felismerése, következtetések, ítéletalkotás, elemi logikai és gondolkodási műveletek29. Probléma megoldó gondolkodás: fejletlensége megnehezíti a beilleszkedést, írás és olvasástanulást.30. Emlékezet: 6 féle összetevőjét vizsgáljuk felmérések során. Bármelyik is működik elégtelenül, nehezíti a tanulást.31. Milyen a figyelme? Jól rögzíthető, tartós figyelem elengedhetetlen. Zavara gyakran jár együtt magatartási és beilleszkedési problémákkal.32. Szocializáció: megfelelő szocializáció nélkül lehetetlen beilleszkedni az iskola rendjébe. A tartós baráti kapcsolatok hiánya agresszivitáshoz, depresszióhoz, bohóckodó magatartáshoz vezethet.33. Felnőttekhez való viszony: fontos, hogy elfogadja a felnőtteket.

Close Menu

Nőiességed megfestése 3 órában – WORKSHOP 2020.01.25, részleteket az Aktuális–> Közelgő események menüpontban talál!